2017 PDF Trüki E-mail

Ekspertiisi teostamine: “Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 33,600-41,655 asuva Kauksi-Leevaku lõigu põhiprojektile“


Põlva valla teede ümberehitusprojektide koostamine


"Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitamine“ projekti juhtimine ja projekteerimine


Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 191,5-191,7 Ülenurmes asuva lõigu ohutustamise ja põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 193,1-194,1 Reola lõigu ohustamise põhiprojektile.

Viimati uuendatud Tei, 17.Mai.2022 13:56