2019 PDF Trüki E-mail

Riigitee 92 km 21,3 Puhja aleviku sissesõidu ja km 19,9 Kopli tee ristmiku, 92 km 21,9-22,1 Puhjas asuva teeületuskoha, 3 km 161,092-162,567 Kurelaane ristmiku ja 39 km 9,7-11,0 lõigu ja km 10,12 jalakäijate tunneli sajuvee ärajuhtimise liiklusohutusauditi teostamine


Ekspertiisi teostamine põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 135,5-141,9 asuvale Neanurme-Pikknurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse põhiprojektile


Liiklusohutuse auditeerimine Saare maakonnas (2 objekti) - Viira ristmiku ümberehituse III ja IV etapp, Kuivastu ristmikuümberehituse põhiprojekt


Ubja ristmiku, Sagadi ristmiku ja Vinni ristmiku ümberehituse põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine


Liiklusohutusauditi teostamine kõrvalmaantee 22133 Reola-Unipiha km 0,05-1,35 Reolas asuva lõigu ümberehituse põhiprojektile


Tartu linna bussipeatuste konstruktsioonide töökirjelduste ja tööjooniste koostamine


Tartu linnas Kalda tee, Sõpruse pst ring kuni Luha tn, taastusremondi töökirjelduse ja tööjooniste koostamine

Põhitee 2 Kärevere-Kardla lõigule möödasõidualade ehituse põhiprojekti koostamine ( 2 + 2)


Liiklusohutusauditi teostamine Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950 - 12,972 lõigu rekonstrueerimise põhiprojektile


Tartu linnas Kalda tee, Sõpruse pst ring kuni Luha tn, taastusremondi töökirjelduse ja tööjooniste koostamine


 

Viimati uuendatud Tei, 17.Mai.2022 14:24