2020 PDF Trüki E-mail

Riigimaantee 91 Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896-11,588 taastusremondi liiklusohutuse auditeerimine


Ekspertiisi teostamine tugimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 22,070-34,664 asuva Vaabina-Sarapuu lõigu rekonstrueerimise põhiprojektile


Tartu linnas Aardla tn, lõigus Ülenurme tn kuni Võru tn töökirjelduse ja tööjooniste koostamine


Riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 69,269 Kuivastu ristmiku ümberehitamise liiklusohutuse auditeerimine III ja IV etapp


Riigitee 65 Võru-Räpina km 16,6 asuva 16,777-25,93 Leevi-Vinso lõigu rekonstrueerimisele ja 18179 Värska sanatooriumi tee km 2,16-2,17 Väike Rõstna bussipeatuse ehitamisele liiklusohutusauditi teostamine enne ja pärast liiklusele avamist


Ekspertiisi teostamine riigitee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 0 - 9,42 asuva Vagula-Varese lõigu rekonstrueerimise põhiprojektile


Riigiteede 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 2,758...4.699 ja 20225 Väljataguse tee km 3,1...3,528 ning kohaliku 6690013 Suurearu-Sillakõrtsu tee äärse kergliiklustee põhiprojekti koostamine


Riigitee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 84,582-92,883 Rihkama-Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine


Riigitee 20143 Rapla-Aranküla km 0,02-0,767 äärse kergliiklustee põhiprojekti koostamine


Tartu linn Kopli tn (Roopa-Ristiku tn). Taastusremonttööde töökirjelduste ja tööjooniste koostamine

 

Viimati uuendatud Tei, 17.Mai.2022 14:56