2021 PDF Trüki E-mail

 

Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 75,687 asuva Raja ristmiku ja riigitee 13114 Kalma- Mustvee km 7,287 Raja I ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamine


Valga linnas Tartu tänav - Pikk tänav ringliiklussõlme projekteerimine ja ehitamine


Liiklusohutusauditi teostamine Jõemõisa silla peale-mahasõitudele


Põhimaantee 1 E20 Tallinn-Narva, Aaspere-Haljala teelõigu ümberehituse liiklusohutuse auditeerimine


Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 6,8-20,0 Peetri-Vaida lõigu eskiisprojekti liiklusohutuse auditeerimine


Riigitee 23122 Sooru-Piiri km 0,0-0,8 asuva Sooru-Supa jalgratta- ja jalgtee tehnilise projekti korrigeerimine ja põhiprojekti koostamine


Riigitee 1 Tallinn-Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve-Toila km 0,13-5,398 rekonstrueerimise liiklusohutuse auditeerimine


Tugimaantee 65 Võru-Räpina km 26,0-35,1 asuva Vinso-Kirmsi lõigu rekonstrueerimise liiklusohutuse auditeerimine


 

Riigitee nr 24124 Viljandi - Suure-Jaani  lõigul km 10,25 - 10,50 liiklusohtliku koha kõrvaldamise põhiprojekti koostamine

Viimati uuendatud Nel, 26.Jan.2023 15:49