2022 PDF Trüki E-mail

Riigitee 64 Võru-Põlva km 1,95-2,02 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise põhiprojekti koostamine


Riigitee 22107 Rootsi-Laeva-Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise põhiprojekti koostamine


Riigitee 1 Tallnn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila eelprojekti liiklusohutuse auditeerimine


Ekspertiisi ja liiklusohutusauditi koostamine projektile "Tartu linn, Põhja pst ja Muuseumi tee projekteerimine"


Liiklusohutusauditi koostamine: põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 126,835-127,077 Puhu ristmiku bussipeatuste ja jalgteeühenduste ehitus, tugimaantee Viljandi_Põltsamaa km 35,809-43,109 asuva Võisiku-Kuningamäe lõigu rekonstrueerimine, tugimaantee 37 Jõgeva-Põltsamaa km 5,100-12,951 asuva Kaave-Kaavere lõigu rekonstrueerimine


Tartu linnas L. Puusepa tn (N.Lunini-Vitamiini) ülekatte tehnilise kirjelduse koostamine


Ekspertiisi teostamine "Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 190,299-203,924 asuva Vaardi-Õruste lõigu rekonstrueerimise põhiprojektile


Liiklusohutuse auditeerimine. Riigitee 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 162,6 - 167,3, Kärevere möödasõit. Eelprojekt


Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu põhjapoolne ümbersõit. Eelprojekt


Liiklusohutuse auditeerimine. Riigitee 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 163,5 - 167,5, Tartu - Kardla teelõik. Eelprojekt


Riigitee 2 Tallinn–Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektide ekspertiisi koostamine


Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu eelprojekti ekspertiisi koostamine


Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu eelprojekti ekspertiisi koostamine


Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti ekspertiisi koostamine


TARTU LINN. Vasakpöörde laiendus pöördele Aruküla tee -  Meruski tänav. Põhiprojekt.

Viimati uuendatud Esm, 20.Mar.2023 11:15