2009 PDF Trüki E-mail

 

T-13134 Kukruse - Tammiku lõigu Kukruse - Pajualuse eelprojekti


Tartu linnas Aardlai tänava teedeehitusliku osa eelprojekti koostamine raudteeületuse ohuprobleemide likvideerimine,
tänavate ja raudtee ühetasandilistel ristmike

Tartu linnas Betooni tänava teedeehitusliku osa eelprojekti koostamine raudteeületuse ohuprobleemide likvideerimine,
tänavate ja raudtee ühetasandilistel ristmike

Väike-Maarja - Müüriku valgustatud kergliiklustee tehniline projekt

Valga linnas Tartu tn. - Pikk tn. ristmiku projekteerimine

T-58 Aluste - Kergu teehoiu tööde kirjeldus, ehitus koos projekteerimisega

Tartu linna Ringtee ja Aardla tn. ristmiku korrektuur

 

Viimati uuendatud Esm, 17.Nov.2014 15:59