2001...2007 PDF Trüki E-mail

 

2001 


T-1 Tallinn-Narva mnt. Jõhvi-Narva taastusremondi projekt km 163,0-208,6


T-4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla mnt. (VIA BALTIKA) tehnilise projektdokumentatsiooni koostamine km 123,547 - 125,278


T-4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla mnt. (VIA BALTIKA) tehnilise projektdokumentatsiooni koostamine km 125,278 - 128,018


T-4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla mnt. (VIA BALTIKA) tehnilise projektdokumentatsiooni koostamine km 123,900 - 130,600


T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaaa mnt. Võhandu jõele rajatava jalakäijate sillale juurdepääsutee projekteerimine km 250,45

 

2002


T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. Kandiküla-Uhti eelprojekti koostamine (Tartu ringtee) km 182,9 - 194,0


T-64 Võru-Põlva mnt. lõigu Võru-Joosu katte taastusremondi tehniline projekt km 0,7 - 8,1


T-1 Tallinn-Narva mnt. lõik Kemba-Valgejõe katte taastusremondi projekt km 56,3 - 62,4


T-23160 Otepää-Nüpli-Sihva kõrvalmaantee katte taastusremondi tehniline projekt km 0,00 - 6,338


Tartu linnas Riia tn.-Kastani tn. ja Riia tn.-Filosoofi tn. ristmike liikluskorralduse ja foorisüsteemide projekteerimine

 

2003


E20 Sõmeru-Sämi liikluskorraldusvahendite vastavusse viimine standardiga EVS 613:2001  Km 100,3 - 109,4 ja km 163,0 - 208,6


T-3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt. lõikude: Rannapungerja-Lohusuu remondi tehniline projekt km 49,9 - 61,0

   Raja-Kääpa remondi tehniline projekt km 75,2 - 91,5

Kobratu-Tartu remondi tehniline projekt km 118,6 - 129,2

Raja küla ümbersõidutee ehituse projekt km 74,9 - 79,7

taotlusdokumentatsiooni Euroopa Komisjonile ja ühtse riigihanke pakkumisdokumentatsiooni koostamine


T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. km 128,1-148 ja km 149,5-161.3 ehitusjärelvalve 

 

2004


Tartus Vana-Narva mnt. rekonstruktsiooniprojekti taotlusdokumentatsiooni koostamine km 2,6 - 3,2


T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. Tõrvandi ristmiku ümberehituse projekt


Tartu linn, Aardla tn. ja Ringtee ristmiku ning selle lähiümbruse rekonstruktsiooni projekt

 

2005


T-5  Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt. lõik Kadaka-Kalmaru (kakskeelne: eesti- ja inglise) km 42,1 - 48,4


T-88 Rakvere-Rannapungerja mnt. katte ehituse teehoiutööde kirjelduste projekt I etapp: Tudu - Oonurme km 42,0-50,

     II etapp: Oonurme - Tudulinna km 50,1-63,866

     III etapp: Tudulinna - Rannapungerja km 42,0-70,78


T-25148 Rõuge-Kurgjärve-Haanja lõigu remondi tehniline projekt km 7,36 - 9,03 


T-22280 Hammaste-Rasina lõik Lääniste-Rasina remondi tehniline projekt km 7,5 - 18,7


T-14162 Aidu-Kalana-Põltsamaa lõik Loopre-Pauastvere remondi tehniline projekt km 12,9 - 17,4


T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. km 80,2 - 81,3; 16,3 - 169,4: 169,4 - 171,2; 171,2 - 182.7; 

T-40 Tartu-Tiksoja km 4,1 - 6,6 ehitusjärelvalve 

 

2006


T-92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme lõik Rõhu-Puhja remondi projekt km 7,2 - 23,6


T-17120 Sämi-Sonda-Kiviõli mnt. Sämi-Uljaste remondi tehniline projekt km 0,0 - 12,8


T-21 Rakvere-Luige mnt. lõigu Ristiküla-Saara remondi projekt km 24,2 - 28,8


T-32 Jõhvi-Vasknarva mnt. lõigu Rausvere-Kuremäe remondi tehniline  projekti eellahendite väljatöötamine km 8,0 - 21,4 


T-10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare mnt. lõik Väinatammi-Ratla projekteerimine koos ehitusega km 88,5 - 109,3


T-14206 Nava-Luua-Palamuse kergliiklustee ehituse projekt Km 4,40 - 4,83 ja km 7,92 - 8,52


T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt. Aluste-Kadaka remondi tehniline projekt km 35,8 - 42,1


T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. Aardla tn ja Ringtee ristmiku projekt


SA Jõhvi Tööstuspargi ühendusteede eel – ja tehniline projekt   Jõhvi vald Rakvere tn. - Sompa tn.


Kamari järve puhkealateede ja platside ehituse tööprojekti ekspertiis 


T-3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt. lõikude: Rannapungerja-Lohusuu km 50,2 - 60,1 remondiprojektide ehituse autorijärelvalve

    Raja küla ümbersõit km 74,9 - 79,7

 Raja-Kääpa km 79,7 - 91,5

 Kobratu-Tartu km 118,6 - 129,2

 Kõrveküla-Tartu km 0,0 - 2,6

 

2007


T-13136 Jõhvi-Uikala, Jõhvi-Uikala pügila tee remondi projekt km 0,0 - 4,1


T-67 Võru-Mõniste-Valga Km 2,456 - 4,0 T-66 Võru-Verijärve remondi tehniline projekt km 2,702 - 6,205


T-2561 Kose-Käbli eraldi muldel kergliiklustee tehnilise projekti koostamine s.h. km 0,0 - 2,6 valgustuse tööprojekt ja

Kose–Käbli tee Puiga küla sissepääsutee ja kergliiklustee tehniline projekt  km 1,789


T-66 Kose alevikus  vee– ja kanalisatsioonitorustiku projekti koostamine km 4,46 - 5,1


T-25148 Rõuge-Kurgjärve-Haanja km 0,0 - 1,0  T-25195 Käätso-Rõuge-Luutsiniku km 7,85 - 8,35 ja Sänna-Rõuge km 7,90 - 8,117, 

Rõuge alevikku läbivate riigimaanteede remondi tehniline projekt


T-9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee Rannaküla-Haapsalu remondi – ja kergliiklustee ehituse tehniline projekt km 64,2 - 70,4 


T-11 Tallinna ringtee ja kõrvalmaantee nr 1115 Kurna-Tuhala-Vaela ristmiku teedeehitusliku osa projekteerimine

koos tänavavalgustusega


T-59 Pärnu-Tori maantee Paikuse aleviku vahelise lõigu km 2,6-4,4 liiklusohutuse uurig

koos soovituslike lahenduste väljatöötamisega liiklusohutuse parandamiseks 

 

Viimati uuendatud Reede, 06.Aug.2010 12:23