2013 PDF Trüki E-mail

 

Riigi tugimaantee nr 44 Aovere – Luunja km 0,000...11,352. Ehituse tehniline projekt.


Riigimaantee nr 21 Rakvere – Luige I etapp: Venevere – Pärniku teelõik km 44,60...53,60. Remondi tehniline projekt.


Riigimaantee nr 21 Rakvere – Luige km 44,658...45,276. Venevere küla jalgtee tehniline projekt.


Riigimaantee nr 21 Rakvere – Luige II etapp:  Pärniku – Ulvi teelõik km 53,60...62,10. Remondi tehniline projekt.


Riigimaantee nr 21 Rakvere – Luige km 61,102...61,518. Ulvi küla jalgtee tehniline projekt.


Ida - Viru maakond, Sonda vald, Uljaste küla. Metsatee „7510131 jalgrattatee“ kergliiklusteeks projekteerimise tehniline tööprojekt.


E263, nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Tartu ümbersõidu 5. ehitusala (km 188,620-190,093) tehnilise projekti liiklusohutusaudit.


Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala liiklusohutuse avamiseelne auditeerimine.


Tartu linnas Veski tn. lõigus Näituse tn.  - Kuperjanovi tn. Liiklusohutusaudit  jalgrattaliikluse liikluskorraldusprojektile.


Tartu linnas Filosoofi tn. liiklusohutusaudit. Kahesuunalise jalgrattaliikluse korraldus Filosoofi tänaval. Liikluskorralduse eskiislahendused.


Põhimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa  km 198,025 – 201,100 ja tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste km 0,0 – 0,12. Eelprojekt.

Viimati uuendatud Esm, 17.Nov.2014 16:09