2016 PDF Trüki E-mail

Riigimaantee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 16,394-19,013 ja km 26,427-32,868 remondi tehniliseprojekti koostamine


Illuka valla kergliiklusteede projekteerimine (ca 20 km)


Põhimaantee 7  Tsiiruli–Missokülä lõigu (km 195,565 – 209,195) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine


Alustati projekteerimistöödega: „Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitamine“ –  projekti juhtimine ja projekteerimine


Ekspertiiside ja liiklusohutusauditite teostamine

Viimati uuendatud Tei, 04.Apr.2017 16:49